Grønlænder 3D

- et virtuel reality-spil fra ”Et Stykke med Bart?”

Oplev suset og spændingen når De overtager 1 uge i en grønlænderes liv. Alt hvad det kræver er 40 - 55 fedtede kort samt et antal bjørnebrygsetiketter og kuglepenne, svarende til antal deltagere.

Kom ind i denne grønlænders fantastiske 3D verden

Formål:
I spillet findes der ingen vinder, kun tabere. Det er en oplevelsestur, hvor man både når forbi socialkontoret, Netto og en tur til udpumpning, hvis alt går vel.

Ugen starter:
Hver deltager tager sin medbragte bjørnebrygsetikette frem og skriver sit kaldenavn med grønlandsk accent (ender som regel på: -sut, imut, inuit eller lign.) Desuden opstilles skema over sundhedstilstand (fuldhed) og social status (se eksempel 1)

Eksempel 1: Tømmermandimuts socialstatus og sundhedstilstand


Efter et længerevarende ophold i Danmark, vender man tilbage til Grønland hvor man skal sluses ind i samfundet igen. Hver deltager trækker et kort, for at finde sin nuværende sundhedstilstand og sociale tilstand. Kortet lægges derpå ind i bunken, hvis denne ikke i mellemtiden er blevet væk. Er dette tilfældet, bør det forsøges at fremskaffe et nyt spil, ellers ender spillet her.

Hver fanger modtager fra starten 7 kort. De resterende kort samles så vidt muligt i en bunke lige langt fra alle deltagerne (i midten).

Ugens gang
Efter tur kan man enten trække et kort fra bunken eller spille et actionkort. Man må dog højest have 10 kort på hånden. Opdager de andre at en fanger sidder med flere kort, straffes man ved at miste 5 i social status og 0,5 i promille.

Ugen slutter
På denne måde fortsætter man indtil bunken er tom. Dette indikerer at man er nået til weekenden, hvor det er sidste chance for at komme af med sine actionkort og drikke sig lettere beruset. Når der kun er én tilbage med actionkort, eller alle er løbet tør for kort er ugen slut og der gøres status. Herefter kan en ny uge begynde, hvor man overfører sine points.

Kortene
(nu blir’ det rigtigt svært)

Kortene har følgende egnskaber

Social status

Promille

Ruder 2 - 9

Flaskepant/letøl

+ 0

+ 0

Spar 2 - 9

Bjørnebryg

+ 2

+ 0,1

Hjerter 2 - 9

Kirsebærvin

+ 1

+ 0,2

Klør 2 - 9

Finsprit

+ 0

+ 0,3

Kortværdien ganges med henholdsvis ”social status” eller ”promille” for at finde værdien. F.eks. giver en hjerter 4; 4 i status og 0,8 i promille.

Actionkort:

Social status

Promille

10 ”Du drikker sjatter!”

- 50%

+1,0

Knægt - Drukkonkurrence

Samlet status

Egen promille

Dame - Bøvsekonkurrence

Samlet status

Egen promille

Konge - Udpumpning

+ 10

- 50%

Es - ”Du gir’ en omgang!”

Kortets værdi

Kortets værdi

Joker - ”Jeg går i Netto”

-

-

Actionkortforklaring:

”Du drikker sjatter!”:
Dette kort gives til en modstander, der er lidt for populær. Dennes status lider naturligvis et knæk men samtidig skal man passe på, da ”sjat-drikkeren” går hele 1,0 promille op.

Drukkonkurrence:
Alle deltagere skal smide et kort fra deres Nettopose. Actionkort må ikke smides, medmindre man ikke har andet tilbage. Her gælder det om, at smide kort med høj promille-værdi. Konkurrencen slutter først når alle er enige om at de ikke kan drikke mere og fortsætter så længe minimum 2 deltagere har mod på mere. Den der kan trække sig ud af konkurrencen som vinder, er den der har drukket mest. Som præmie indkasserer vinderen den samlede status som tegn på respekt. Hver deltager indkasserer naturligvis den promille de selv har indtaget.
Hvis man har problemer med at følge med de store svampe, eller vil presse de andre til at drikke mere, kan man vælge at drikke letøl. På denne måde modtager man en midlertidig social accept. Man skal dog være parat til at modtage spot m.m. fra de andre fangere, når de opdager at man er en svagdrikker.

Bøvsekonkurrence:
Som drukkonkurrence, bortset fra at det her gælder om at spille kort med høj social status.

”Du gir’ en omgangsut!”:
Når man spiller dette kort, må man trække et kort fra den fanger man bryder sig mindst om. Man kan så med stor fryd indtage kortets værdi* og stige op i de sociale rækker. * Her kan man også indtage actionkort, så f.eks. 1 klør konge giver 0 i social status og + 3,9 promille og 1 spar Es giver + 4 i social status og + 2 i promille.

Udpumpning:
Ser en fanger ud til at være lidt for sund, kan man sende ham til udpumpning. Det giver selvfølgelig lidt status til ham

Her er et eksembel på en grønlænder der bør sendes til udpumpning. Det ses at "drukimut" har fået lige lovligt meget finsprit


”Jeg går i Nettomut!”:
Ved at smide dette kort, kan man få indløst al sin indsamlede flaskepant. Det sker på den måde, at den samlede værdi af flaskepantskortene halveres, hvorefter man kan gå på indkøb og valgfrit købe ind af butikkens inventar: Kirsebærvin, Bjørnebryg og Finsprit. Således kan man f.eks. for 1 ruder 9, 8 og 7 købe 12 gange finsprit, kirsebærvin eller bjørnebryg, som naturligvis nydes straks efter de er blevet købt med alt hvad det indebær af social status og beruselse. P.S.: Det er desværre ikke muligt at gøre indkøb på andres vegne, hvilket hellere ikke ville være tilrådeligt, da indkøberen sandsynligvis ville drikke hele byttet selv.

Et fantastisk billede af tunnelsynet fra en grøndlænder med sundhedstilstand på over 15 promille

Særregler:
Når en fanger op på en samlet promille over 15,0, må alle andre deltagere i den pågældende omgang gå på rov i den stive fangers hjem og hver tage et kort med sig hjem. Er der f.eks. 4 deltagere og den stive kun har 2 kort tilbage på sin hånd, er det de 2 næste der kan nyde godt af posens indhold. Værdierne nydes straks.

Hjem - Indhold - Kontakt os